Behandling

Det er hjelp å få!

For noen kan enkle endringer i kveldsrutiner hjelpe. Andre må ha annen hjelp.

Dette må vurderes individuelt, og det er derfor viktig at problemet diskuteres med en lege. Informasjon om de ulike behandlingsalternativene her er beregnet for deg som er helsepersonell.

Behandlingen må tilpasses etter årsaken til problemet.

  • Blæretrening – Ved nokturi er blæretrening en viktig del av behandlingen. Fysioterapi utføres med sikte på å øke den funksjonelle blærekapasiteten og dermed forlenge intervallet mellom blæretømingene. Uroterapeut vil kunne hjelpe til med blære- og bekkenbunnsmuskeltrening.
  • Væskerestriksjon – Væskerestriksjon forutsetter at pasienten er motivert til å endre sine vaner over tid. Det er fortrinnsvis  i løpet av sen ettermiddag og kveld væskerestriksjon bør foretas  for å få mest mulig effekt under natten. Mat og drikke med vanndrivende egenskaper som foreksempel øl, kaffe, te og vannmelon bør unngås, likeledes mat med høyt saltinnhold som kan gi tørste.
  • Antidiuretisk hormon – desmopressin er et antidiuretisk hormon som reduserer nattlig urinproduksjon. Substansen er en analog til det naturlige antidiuretiske hormonet argininvasopressin, men er selektiv og har ikke en vasokonstriktiv effekt. Behandling med desmopressin, sammenlignet med placebo, har vist å gi redusert antall nokturiepisoder (mean) per natt og økt lengde (median) på første uforstyrrede søvnperiode. Desmopressin er i dag førstevalget ved behandling av symtomatisk nokturi.
  • Antikolinergika – Et alternativ som brukes dersom årsaken er overaktiv blære. Disse legemidlene har ikke primært indikasjon nokturi, men brukes dersom det er en antatt årsak eller dersom overaktiv blære er en del av et sammensatt problem. Antikolinergika  blokkerer overføringen av nerveimpulser fra det sentrale nervesystemet til urinblærens detrusormuskulatur og kan derfor redusere blærekontraksjoner også nattestid.

Hentet fra svenske retningslinjer: Riktlinjer för behandling av nokturi.

Les om: «Nokturi – en underdiagnostiserad och ofta obehandlad folksjukdom»

EMJ om EAU symposium 2017: EMJ Urology 5 1 2017

Trends Urolgy & Mens Health 2017: Practical approach to diagnosis and treatment of nocturia

Last ned:

Siden er beregnet for helsepersonell