Årsak til Nokturi

Nokturi kan være forårsaket av endringer i nyre- eller blærefysiologi, nevrologiske og psykologiske tilstander eller et uheldig søvnmønster.

Det er vanlig å skille mellom:

  • Nattlig polyuri (NP)
  • Polyuri
  • Blæredysfunksjon

Nattlig polyuri foreligger når en øket urinproduksjon forekommer om natten (ikke medregnet siste vannlating før sengetid, men medregnet første vannlating etter oppvåking).

(1)

Nattlig polyuri er hovedårsaken til nokturi uavhengig av kjønn, alder eller etnisitet.

I voksen alder produseres omtrent 20 prosent eller mindre av total urinproduksjon pr døgn i løpet av natten. Fra 60-årsalderen vil gradvis en større andel av døgnets urinproduksjon foregå om natten. Normal prosentvis urinmengde produsert i løpet av natten er aldersavhengig, og skal totalt ikke overskride 20-33 % av den totale urinproduksjonen – se illustrasjon.

I to store kohortstudier beskrives NP som hovedårsaken til nokturi hos 76–88% av pasientene.

Ref: Van Kerrebroeck et al. Neurourol Urodyn 2002;21:179–183 og Weiss et al. 2011;186:1358

20 % For yngre
33 % For eldre

(2)

Polyuri kan ofte være forårsaket av diabetes insipidus og diabetes mellitus.

Dessuten kan nyrenes konsentrasjonsevne blir redusert med årene, og enkelte medikamenter og tilstander (blant annet obstruksjon i urinveiene) kan fører til nedregulering av viktige vanntransportkanaler (aquaporiner).

Hos andre kan nedsatt venøs tilbakestrømming som skyldes nedsatt effekt av perifer skjelettmuskulatur, nedsatt vevstonus eller redusert kardial funksjon føre til økt interstitiell væskeansamling perifert. Denne væsken mobiliseres i liggende stilling og må skilles ut gjennom nyrene om natten.

(3)

Blæredysfunksjon er urinretensjon med svikt i tømmefunksjonen eller  inkontinens når lagringsfunksjonen svikter. Årsaken kan være både nevrogen og ikke-nevrogen.

De nedre urinveier, blære og urethra, betraktes som en funksjonell enhet og i dag defineres forstyrrelser i de nedre urinveier som LUTS (lower urinary tract symptoms).

  • Lagringssymptomer: Urge, inkontinens, hyppige tømminger, nokturi.
  • Tømmingssymptomer: Startvansker, svak stråle, avbrutt miksjon, ufullstendig tømming, bukpressing for å tømme.

Symptomene i tømmingsfasen kan bety at urinblæren ikke er i stand til å tømme alt, men bare en del av urinen. Symptomer i lagringsfasen kan innebære både stressinkontinens og overaktiv blære. Overaktiv blære kan gi hyppig vannlating med små volum både dag og natt. Det er ikke uvanlig å ha symptomer både fra lagringsfasen og tømmingsfasen.