Nokturi definisjon

Den internasjonale inkontinensforeningen (ICS) definerer nokturi som:

«Å våkne for og late vannet, for så å sove videre, en eller flere ganger i løpet av natten.»

I denne sammenheng regnes natt som den tiden man tilbringer i sengen med formål å sove.

Ref: Weiss et al. J Urol 2011;186:1358–1363;

Hvor vanlig er nokturi?

Nokturi er relativt vanlig og forekommer like hyppig hos menn og kvinner. Forekomsten øker med alderen, men studier har vist at det rammer signifikant også yngre aldersgrupper.

En metaanalyse som inkluderte 43 epidemiologiske studier fra årene 1990 – 2009 viste at opp mot 16 % av kvinner og 18 % av menn under 40 år var oppe minst 2 ganger i løpet av natten for å late vannet.

AldersgrupperNattlige toalettbesøkPrevalens MennPrevalens Kvinner
20 - 40 år=> 111-35.2 %20.4-43.9 %
=> 22-16.64.4-18 %
70 80 år=> 168.9-93 %74.1-77.1 %
=> 229-59.3 %28.3-61.5 %

Tabell utarbeidet av Ferring Legemidler AS
Bosch & Weiss. J Urol 2010;184:440–446

Svenske tall viser at cirka 50 % over 60 år, 70% over 65 år og 90% over 90 år opplever nokturi. Av disse oppsøkte cirka 30 % lege.

Ref: Lundgren R et al. Scan J Urol Nephrol 2003; 37 112-116

50 % over 60 år
70% over 65 år
90% over 90 år