Konsekvenser

Det er mange myter rundt det å ha behov for og stå opp på natten for å gå på toalettet:

«…gammelmannssykdom, og en naturlig del av aldringsprosessen»
«…relatert til en søvnforstyrrelse, som ikke er av betydning eller trenger og behandles»
«…bare et symptom på annen sykdom, for eksempel overaktiv blære (OAB) hos kvinner, og benign prostata obstruksjon (BPO) hos menn»

Studier derimot viser at nokturi er den vanligste årsaken til forstyrret nattesøvn. Dette kan igjen føre til redusert livskvalitet, depresjon, økt sykelighet (morbiditet) og økt dødelighet (mortalitet). Dessuten vil en travel natt med flere toalettbesøk kunne gi nedsatt vitalitet og produktivitet i yrkesaktiv alder.

Også risikoen for å bli utsatt for fall med ulike bruddskader er demonstrert i studier.

Redusert funksjon på dagtid:

  • Humørsvingninger
  • Innvirkning på kognitive evner og hukommelse
  • Redusert ytelse på jobb

Redusert helse:

  • Morbiditet og mortalitet
  • Fallrisiko, trafikk- og yrkesmessige ulykker
  • Risko for kardiovaskulær sykdom og diabetes
  • Risko for depresjon
  • Nedsatt immunrespons

Bing MH et al. BJU Int 2006;98:599-604

Weiss J et al. BJU 2011;108:6-21

Weiss JP et al. BJU Int 2013;111(5):700-716

Wyndaele J Eur Urol 2012;61:85-87