Utredning

Forskningen har vist at nokturi kan skyldes flere forhold. Årsaken kan enten være en overproduksjon av urin om natten, redusert blærekapasitet eller en kombinasjon av begge.

Nokturi skyldes primært en ubalanse mellom den nattlige urinproduksjonen og blærens kapasitet. Nattlig sekresjon av antidiuretisk hormon (ADH) avtar ved økende alder. Serumnivå av ADH på dag og natt utjevnes. Dette kan føre til økt urinproduksjon om natten med et behov for å stå opp for å late vannet. Ved 2 eller flere slike nattlige toalettbesøk anbefales det i litteraturen å utrede problemet.

Ref: Lundgren R et al. Scan J Urol Nephrol 2003; 37 112-116

Diagnosefig

Skjema utarbeidet og modifisert av Ferring Legemidler AS etter figur 1 fra van Kerrebroeck P et al. Neurourol Urodynam 2002; 21: 179-183

* Inngår ikke i studien; lagt til av Ferring Legemidler AS.

Væskedagbok / Miksjonsskjema

Kartlegging av vannlatingen i form av en miksjonsliste over minst 48 timer er nøkkelen til å kunne skille mellom de tre tilstandene. Urinproduksjon >40 ml/kg døgn er polyuri. Nattlig andel av totalvolumet varierer med alderen. Det skal være <20-33% av døgnvolumet. Nattlig urinproduksjon inkluderer første miksjon etter oppvåkning.

For å avsløre et ugunstig drikkemønster, må miksjonslisten i noen tilfeller suppleres med drikkeliste. Mye drikke på kveldstid, spesielt koffein- eller alkoholinnholdige drikker, vil medføre at pasienten må opp å late vannet i løpet av natten. Det samme gjelder et stort inntak av mat med høyt væskeinnhold, for eksempel druer. For å finne årsaken til problemet med gjentatte vannlatinger om natten må væskeinntakets størrelse, antall toalettbesøk, total urinmengde og eventuell forekomst av lekkasje noteres ned i et skjema (væskedagbok).