Søvn og årsaker

Har du nokturi minster du den viktige nattesøvnen!

Å våkne for og gå på toalettet, nokturi, er den mest vanlige årsaken til forstyrret nattesøvn. Andre årsaker til søvnforstyrrelser er mange, og kan hos noen være sammensatte.

Hentet fra: Fetveit A et al Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:2004 – 6Ref: Bing MH et al. BJU Int 2006;98:599-604.