Søvnmønster

Hypnogram – søvnsyklus fra midnatt til 0630, med dyp søvn (SWS) i tidlig fase.  Drømmesøvnen, REM-søvn, er markert i rødt.

Hentet fra wikipedia

Søvnen deles opp i forskjellige faser som avløser hverandre: døs, lett søvn, slow-wave søvn (dyp søvn) og deltasøvn (dypeste del).

Hvis man sover åtte timer i døgnet, består søvnen typisk av to timers dyp søvn, to timers Rem-søvn og fire timers lett søvn.

Hentet fra forskning.no

Lagring på harddisk

Flere ting skjer i hjernen når vi sover. Blant annet bearbeider hjernen dagens inntrykk, men dette skjer på to forskjellige måter.

  • Vår semantiske hukommelse, det folk flest forbinder med å huske ting, arbeider og lagrer dagens viktigste hendelser ’på harddisken’ i hjernen under de dype søvnperiodene.
  • Under fasen med REM-søvn (drømmesøvnen) jobber hjernen med prosedyrehukommelsen, som dreier seg om ervervet kunnskap om hvordan vi gjør ting, som for eksempel å huske hvordan vi sykler eller går på ski.

Ref: forskning.no